Taxaties

TAXATIES


Het doel van een taxatierapport is het verschaffen van belangrijke gegevens en
waarden van uw eigen woning of aan te kopen woning. Banken en andere financiële instellingen stellen een gevalideerd taxatierapport verplicht voordat zij
een hypotheek verstrekken. De geldverstrekker wil zekerheid omtrent de reële
waarde van het huis waar u een financiering (hypotheek) voor vraagt. Daarbij is
een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist.


TAXATIEDOELEN


• Financieren / kopen van een woning
Wanneer u een woning koopt zal de bank van een onafhankelijke taxateur
willen weten of de koopprijs reëel is. Hiervoor vragen zij een gevalideerd taxatierapport bij woningen.


• Verbouwen / verbeteren van de woning
Als u een woning wilt verbouwen en daarvoor een extra hypotheek gaat
afsluiten dan heeft u een gevalideerd taxatierapport nodig. In dit taxatierapport
worden zowel de marktwaarde voor, als na de verbouwing vermeld. U laat dan
uw plannen en de verbouwingskosten zien aan de taxateur middels de verbouwingsspecificatie. (link mogelijk naar de bijlage verbouwingsspecificatie?)


• Aanpassing bestaande hypotheek
Met een taxatierapport kunt u aantonen dat uw woning meer waard is. Daardoor kan mogelijk uw risico-opslag omlaag.


• Overdracht ouders- kinderen, overlijden of echtscheiding
Bij een overlijden (successie) of boedel overdracht hoeft niet per definitie
een taxatierapport te worden gemaakt. Echter voor aangifte successie en in
geval van tegenstrijdige belangen en / of meningen kan het opmaken van een
taxatierapport wel duidelijkheid geven. Hiervoor kan de taxateur een rapport
opmaken.


Taxatierapport aanvragen
Voor aanvragen van (gevalideerde) woningtaxaties kunt u ons altijd mailen
info@vandenboertaxaties.nl of bellen T.06-30626651
Wij zijn als vastgoedtaxateurs ingeschreven bij het NRVT in de kamer Wonen

LINKS

Verbouwingsspecificatie
Wanneer een verbouwing dient meegenomen te worden in de financiering,
kunt u deze verbouwingsspecificatie invullen zodat de taxateur deze gegevens
mee kan nemen in de taxatie.

 

Klik hier voor de (pdf) verbouwingsspecificatie

Klik hier voor de (online) verbouwingsspecificatie

 

Handreiking grenzen validatie
Voor uw woningtaxatie met woonbestemming is validatie mogelijk, bij twijfel
door bijvoorbeeld een andere bestemming is het raadzaam om vooraf met uw
hypotheekadviseur te bespreken wat de eisen zijn en of uw woning misschien
getaxeerd dient te worden door een ‘Bedrijfsmatig Vastgoed taxateur’ of ‘Landelijk en Agrarisch Vastgoed taxateur’.
Het doel van deze handreiking is om ten aanzien van verschillende in de praktijk
voorkomende situaties duidelijk te maken wanneer een validatie-instituut een
aangeboden taxatierapport wel of niet zal valideren.

 

Klik hier voor de Handreiking grenzen validatie

 

NWWI
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke
taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers,
intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare
woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot
stand is gekomen.

 

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het
NWWI aanmelden.

 

Direct een NWWI taxatie aanvragen? *Klik hier*

 

Stel uw vraag
Taxatie aanvraag

U kunt een taxatierapport nodig hebben voor onder andere een aanvraag,
oversluiting of overbrugging van uw financiering. Ook kunt u het rapport gebruiken voor de beslissing tot aankoop, verkoop of verhuur van uw woning.

 

 

   Aanvraagformulier taxatie

 

       Gegevens opdrachtgever(s)

       Gegevens te taxeren object

       Doel taxatie:


       Is de woning in verhuurde staat, of dient een marktwaarde in verhuurde staat te worden meegenomen:

       Verbouwing opnemen:

       Gevalideerd rapport:

  Ik ga akkoord met de privacyverklaring*

  ,